PAULOVNIJA “Elongata”

Neinvazivna vrsta, uspijeva na vrlo škrtom tlu, otporna na štetočine, drvo otporno na savijanje i uvijanje, točka paljenja mu je dvostruko veća od borovine, koristi se u industriji i obrtništvu.

SADNJA: od proljeća do jeseni

ZALIJEVANJE: u sušnim mjesecima dok su sadnice male obavezno

RAST: do 25 m

VELIČINA SADNICE:  cca 15-20 cm/fi 12cm

Vidi više
Free Delivery

15.00 kn

Nema na zalihi

DODAJ ZA USPOREDBU

PAULOVNIJA “Elongata”

Paulovnija elongata za otprilike 8 do 10 godina može proizvesti otprilike 1 m3 po stablu. Riječ je o neinvazivnoj vrsti koja uspijeva i na vrlo škrtom tlu. Zbog visokog udjela tanina koji posjeduje, razvila je otpornost naspram različitih štetočina pa zaštita od kukaca i bolesti gotovo da i nije potrebna. Potrebna je zaštita od divljači u početnom razdoblju dok su biljke još mlade. Paulovnija elongata je tvrdo drvo, a istodobno i najlakše poznato drvo težine 272 – 336 kg/m3 (prosječno 304 kg/m3). Drvo Paulovnije je svijetlo i gotovo bez čvorova s otpornošću na savijanje i uvijanje, što ga čini savršenim za rezbarenje. Vatrootporna točka – točka paljenja je dvostruko veća (400 C) od borovine, što je posebno zanimljivo za obalna područja koja su ljeti izložena povećanom riziku od požara. Kubični metar, u režimu industrijske sadnje, na svjetskom tržištu dostiže nevjerojatnu cijenu i do 1100 USD (Paulovnija se na svjetskim burzama najčešće prodaje pod svojim japanskim imenom: Kiri). Budući da se za industrijske svrhe sadi na razmak 5 x 4 ili 4 x 4 metra, sadi se između 500 i 625 sadnica po hektaru. Hektar zemljišta sa 625 stabala Paulovnija elongate za 3 godine donese nevjerojatnih 57 tona drvne mase, a za 8-10 godina mogućih čak 190 tona. U otprilike osmoj/desetoj godini stablo ima prosječno 1 m3 drveta i moguće ga je eksploatirati 3 puta jer će nakon svake sječe potjerati novu mladicu koja kroz 8-10 godina ponovno postiže oko 1 m3 drveta u idealnim uvjetima. Nakon treće godine stablo ima prosječno 0,3 m3 drveta i moguće ga je eksploatirati 8 puta jer će nakon svake sječe potjerati novu mladicu koja kroz 3 godine ponovno postiže oko 0,3 m3 drveta. Paulovnija se u industriji i obrtništvu koristi za izradu glazbala, u brodogradnji, zrakoplovnoj industriji, izradi dasaka za jedrenje, montažnih kuća, građe, stolarije, parketa, furnira, namještaja, igračaka i drugih predmeta od drveta.Vlaknasta struktura sa zračnim porama te otpornost na vlagu uz postojanu formu pri ekstremnim uvjetima čine ju izvrsnim izolacijskim materijalom koji se zbog ovih osobina koristi i pri izradi sapuna. Zakon u RH predviđa da svatko tko želi posaditi neku stranu biljku (nedomicilnu) pa tako i Paulovniju, mora za to ishoditi dozvolu od Ministarstva zaštite okoliša i prirode. U zahtjevu prema Ministarstvu, osim katastarske čestice, vrste (stručni naziv) i broja, nužno je navesti i dobavljača sadnica. Dakle mora postojati dokaz o nabavi od legalnih dobavljača. Svaka osoba (pravna ili fizička) Ministarstvu zaštite okoliša i prirode podnosi “zahtjev za dozvolu sadnje”.

Dimenzije 30-50 cm